На сьогодні, не можливо уявити підприємницьку діяльність без реклами. Інформування про свій бренд слугує підтриманню обізнаності споживачів та відокремленню одних виробників товарів та надавачів послуг від інших. Маркетингові кампанії вражають своїми можливостями, вони налаштовані на створенні попиту, формуванні іміджу, пошуку нових клієнтів, підтримки інтересу до бренду та просування компанії на ринку в цілому.

Зокрема, реклама на фасаді будівель – один із найпомітніших способів інформування потенційних клієнтів про себе. Такий вид реклами охоплює широке коло аудиторії, звертаючи увагу людей на вашу компанію та її місце розташування. Відповідна реклама не потребує щоденних витрат, як реклама на телебаченні чи в інтернеті.

Зовнішня реклама, як інші види реклами, має свої особливості в оформленні відповідно до норм законодавства. Спираючись на наш досвід, ми можемо констатувати, що більшість клієнтів, після розміщення фасадної конструкції стикаються з проблемою її узаконення.

У даній статті розглянемо різницю між поняттями зовнішньої реклами та інформаційної вивіски, проаналізуємо норми чинного законодавства щодо розміщення реклами, необхідних розмірах конструкції та зонування міста, а також історичного ареалу міста та інших норм законодавства, що регулює розміщення зовнішньої реклами. Ігнорування вищезазначених питань, часто приводять до додаткових витрат для підприємців на адаптування конструкції зовнішньої реклами до необхідного вигляду відповідно до норм законодавства.

Почнемо про різницю між «зовнішньою рекламою» та «вивіскою».

Обидві конструкції інформують про товари чи послуги, але відрізняються в способі та місці розташування, розмірах і змісті інформації.

Вивіска чи табличка – елемент на фасаді будівлі з інформацією про зареєстроване найменування особи, зокрема знак для товарів і послуг, вид її діяльності, час роботи. Вивіска повинна бути розташована нижче першого поверху біля входу та бути меншою ніж 3 метра квадратних. На фасаді будівлі, за кожною юридичною чи фізичною особою може бути розміщена лише 1 вивіска чи табличка. Додатково зазначимо, що відповідно до законодавства вивіска не є рекламою.

Зовнішня реклама розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях та розташовується на відкритій місцевості, поверхнях будинків чи вздовж дороги, тощо. Розмір зовнішньої реклами може бути більше ніж 3 метра квадратних. Відповідно до законодавства не має обмежень по кількості розташованих рекламних об’єктів на фасаді будівлі, необхідна тільки відповідність нормам розміщення та згода балансоутримувача будівлі.

Коли зовнішня реклама вважається розміщеною законно ?

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про рекламу» (далі – Закон) «розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться виключно на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил (далі – Правила), що затверджуються Кабінетом Міністрів України».

На основі вищезазначеного Закону та Правил, органи сільських, селищних, та міських рад розроблюють порядки розміщення зовнішньої реклами в конкретному місті (регіоні) та чітко визначають відповідальний орган, який здійснює контроль за дотриманням норм законодавства в сфері зовнішньої реклами та орган, що надає дозволи на її розміщення.

Дозвіл видається строком на 5 років, якщо інше не зазначено в заяві власника реклами та є підставою для розміщення зовнішньої реклами, а також виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
Необхідно зазначити, що розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами. Тобто, відповідна плата буде однаковою як для відомого світового бренду, так і для крафтової крамниці. В обох випадках, різниця плати залежить від розміру та місця розташування конструкції.

Зонування міста та необхідність збереження історичного ареалу дає змогу враховувати органічно сформовані вимоги історичного, архітектурного та культурного середовища. Застосування цих вимог є обов’язковим у зоні історичної та контрольованої забудови (як правило, центральні частини міст) та рекомендаційним для нерегулярної забудови (передмістя). Відповідні вимоги розроблені з метою збереження культурної спадщини.

Окреме питання, яке виникає при розташуванні зовнішньої реклами – це питання безпеки. Такі конструкції повинні розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, а саме:

  • забезпечувати видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування;
  • не відтворювати зображення дорожніх знаків;
  • не повинні засліплювати учасників дорожнього руху, а також освітлювати квартири житлових будинків.

Щодо відповідальності за порушення вимог законодавства.

Відповідно до п. 47 Правил «Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством»,
за неправомірне розміщення рекламних конструкції передбачений штраф згідно до ст. 152 КУпАП у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, станом на 2020 р. це складає 1700 грн.

Якщо адміністративний штраф порівняно невеликий, то окрім нього, на власника реклами чекають додаткові неприємні наслідки за порушення правил щодо розміщення зовнішньої реклами. Неправомірно розміщені фасадні конструкції підлягають демонтажу.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог Правил, здійснюється у разі:

  • припинення юридичної особи або припинення діяльності ФОП;
  • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення;
  • порушення благоустрою території.

Демонтаж рекламних конструкцій є засобом протидії порушенню прав територіальної громади міст щодо надання у тимчасове користування місць, для розміщення рекламних засобів.

Робочий орган здійснює в межах своїх повноважень перевірку за дотриманням підприємців вимог регулюючих розміщення реклами, огляд та обстеження рекламних засобів на предмет відповідності їх місця розташування та заявлених розмірах. В разі не дотримання вимог чинного законодавства – вимагає усунення виявлених порушень та організовує або проводить власними силами демонтаж рекламних конструкцій.

Неправомірно розміщена реклама та вивіски підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

Висновок

Підсумовуючи, українське законодавство виділяє два типи фасадних конструкцій – вивіски та рекламу. Для вивісок існує спрощена система повідомлення органів про розміщення такої конструкції (за умов розміщення вивіски біля входу, розміром менше 3м² та відповідності інформації), для реклами необхідно отримувати дозвіл та погоджувати його з органами місцевого самоврядування, а в деяких випадках із центральними органами державної влади, зокрема Мінкультом. Одночасно, реклама має свої переваги, наприклад, вона може бути більша за вивіску, розміщуватись як на фасаді, так і біля дороги, а також рекламні засоби не мають обмежень по кількості розміщених конструкцій.

Окремо, рекомендуємо не чекати складення адміністративних протоколів чи демонтажу конструкції за незаконне її розміщення, а узгоджувати розміщення вашої реклами відповідно до державних стандартів у сфері благоустрою населених пунктів.

Андрій Барбашин, Олег Чіп юристи TRUSTME Law Firm

Більше інформації можна знайти на сайті: trustme.ua