В кожного підприємства є керівник, на якого покладені управлінські обов’язки щодо забезпечення функціонування та розвитку компанії. Юридичні особи різного типу, що відрізняються за формою власності, розміром або сферою діяльності все одно залежні від рішень та підпису директора.

Зазвичай співробітники займаються різними напрямками діяльності, але право підпису щодо укладення договорів, прийняття на роботу нових працівників, відповіді на запити, подання звітів, підписання заяв тощо майже завжди належить тільки директору підприємства. Для того щоб обов’язки директора у разі його відсутності могла виконувати інша особа – важливо мати внутрішні документи, в яких визначаються такі права.

Як саме уникнути зупинки роботи підприємства, та що треба робити якщо з керівником не має зв’язку – пропонуємо розібратись далі.

Хто може виконувати функції директора?

Юридична особа є учасником цивільних відносин і наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю. При цьому особливістю цивільної дієздатності юридичної особи є те, що така особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів, довіреності та закону.

Управління товариством здійснюють його органи. Зазвичай органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган. За пошуком в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань можливо перевірити відомості про керівника юридичної особи та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, але такий пошук не буде виключним, через те, що не всі відомості вносяться до реєстру.

Зазвичай директор є одноосібним виконавчим органом та підпорядковується загальним зборам учасників. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу (зазвичай це директор, рідше – члени дирекції) та члени наглядової ради. Посадовими особами також можуть бути робітники підприємства (бухгалтер, комерційний директор, директор із закупівель тощо). Окрім того, у статуті має бути прописана міра відповідальності таких посадових осіб, що обмежує рамки дозволених дій.

Відповідальність з цивільного права настає за правопорушення, тобто дія (або бездіяльність), що порушує вимоги закону або договору. Якщо пересічний працівник має матеріальну відповідальність, обмежену середнім заробітком, то у випадку з посадовою особою така відповідальності може бути більшою.

Відсутність директора не звільнить від відповідальності при невиконанні підприємством покладених обов’язків за раніше укладеним договором. Для уникнення збитків потрібно розуміти як може функціонувати підприємство без керівника, що залежатиме від кожної конкретної ситуації.

Директор не учасник підприємства, та у нього є заступник який внесений до ЄДР як підписант, його повноваження закріплені в статуті, посадовій інструкції та/або трудовому договорі. В такому випадку заступник може взяти на себе функції управління підприємством.

У випадку коли заступника немає та директор не є засновником, то управління юридичною особою можливо покласти на засновника. Водночас директора можливо тимчасово усунути від його обов’язків. Зазвичай при наймі власником керівника компанії між ними встановлюються не тільки корпоративні відносини, але й трудові, які на практиці врегульовуються контрактом (трудовим договором). Такий договір направлений на захист прав та інтересів обох сторін – директора та засновника (власника) компанії, в якому одним із пунктів є умови розірвання контракту.

Якщо директор засновник, але у товаристві є інші учасники в яких частина в статутному капіталі сумарно більше 50 %, то вони можуть скликати загальні збори та прийняти рішення про усунення директора від виконання ним повноважень (якщо в статуті не передбачена інша процедура).

Якщо директор поєднує в собі і особу засновника та/або інші учасники володіють менше ніж 51% статутного капіталу, в такому випадку інші учасники (за наявності) не можуть усунути директора від виконання ним його управлінські обов’язків, ліквідувати підприємство чи вивести активи підприємства. Можливий варіант – пройти процедуру визнання фізичної особи зниклою безвісти, та встановленні опіки над майном такої особи, але такий шлях займе значний час.

Інший варіант коли на балансі підприємства знаходиться незначне майно та власник статутного капіталу хоче вийти зі складу підприємства, продавши частку в статутному капіталі. В такому випадку першочергове право на викуп частки мають чинні учасники, тому перед продажем їх варто повідомити про свій намір. Для цього потрібно: додатково вивчити всі правостворюючі документи підприємства; скласти регламент проведення зборів; направити письмове рекомендоване повідомлення з описом про проведення зборів та їх порядку денного не менш, ніж за 45 днів до дати проведення зборів. Якщо інший учасник так і не вийде на зв’язок, ви можете продавати свою частку в статутному капіталі іншій особі.

Висновок

Орган або особа, яка виступає від імені юридичної особи, не може перевищувати своїх повноважень та зобов’язана діяти добросовісно і розумно в інтересах підприємства. Варто звернути увагу, що всі угоди, договори, звіти тощо підписані від імені керівника (в тому числі і електронним підписом) іншою особою, яка не мала на це право в майбутньому можуть бути визнані недійсними. Підпис за іншу особу може кваліфікуватися як підробка документів, за що передбачена відповідальність статтею 358 Кримінального кодексу України.

Керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності має виконувати правила і норми покладені на нього законодавством, трудовим договором, статутом тощо. Директор потрібен для налагодження роботи підприємства, та у разі його відсутності робота та розвиток підприємства можуть бути не стабільними.

В залежності від створеної системи, чітко розроблених механізмів передбачених статутом підприємства залежить його правильне функціонування та робота. Ми радимо завчасно передбачити можливі момент та проаналізувати наявні у підприємства правовстановлюючі документи, їх актуальність та функціонал у екстрених випадках.

Андрій Барбашин, юрист Trustme Law Firm