Комітети

Легалізація галузі

робота з державними органами

Розробка та впровадження стандартів галузі та Дизайн-кодів в містах України

Робота з замовниками

та обізнанність про асоціацію на ринку

Клієнт, який бажає замовляти в учасника УАВІ. Розширення ринку збуту, розвиток і просування компаній членів УАВІ

Робота з виробниками

та підвищення кваліфікацій

Організація міжнародних навчальних програм, розробка та впровадження освітньої платформи для виробників галузі

Міжнародна інтеграція

представлення інтересів учасників

Організація участі у міжнародних виставках, та організація міжнародних поїздок для обміну досвідом