Напомним Вам что нашим новым партнером У/А/В/И стала юридическая компания TRUSTME.

(Сергей Барабашин) по вопросам сотрудничества, юридической поддержки и возможностей для членов У/А/В/И.

Планы сотрудничества:

 • общий анализ законодательства о рекламе
 • анализ законодательства о рекламе по городам с описанием выявленных нарушений
 • составление плана действий по внесению изменений в законодательство о рекламе
 • проведение совместных мероприятий
 • консультации участников Ассоциации по вопросам получения разрешений на рекламу (консультация бесплатная)
 • полный спектр юридических услуг (стоимость договорная)

Контактный телефон для консультаций и вопросов:

(044) 364-17-78 и e-mail: s.barbashin@trustme.com.ua

На данном этапе сделан анализ законодательства Украины о рекламе:

1. Основними нормативними актами в Україні, що визначають порядок розміщення та вимоги до зовнішньої реклами є:

 1. Закон України «Про рекламу» (№ 270/96-ВР від 03.07.1996 р) – дає визначення таким поняттям як «реклама», «вивіска чи табличка», визначає загальні положення та вимоги до реклами.
 2. «Типові правила розміщення зовнішньої реклами» (затверджені постановою КМУ від 29 грудня 2003 року N 2 067) – визначають загальний порядок отримання дозволів на зовнішню рекламу, містять вимоги до реклами і вивіски.
 3. Місцеві правила розміщення зовнішньої реклами – затверджуються на містах і визначають порядок отримання дозволів на зовнішню рекламу, містять вимоги до реклами та вивіски у відповідному місті.

Визначення реклами:

 • реклама (ст. 1 ЗУ «Про рекламу») – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
 • зовнішня реклама (ст. 1 ЗУ «Про рекламу») – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.
 • внутрішня реклама (ст. 1 ЗУ «Про рекламу») – реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються.

2. Вимоги до реклами:

Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.

Реклама:

 • не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.
 • не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.
 • повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

У рекламі забороняється:

 • поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено;
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
 • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
  рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії.
 • вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи.
 • імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності.
 • розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.
 • реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.

Повний перелік загальних вимог до реклами можна подивитися у ст. 8 ЗУ «Про рекламу».

3.Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами ( ст. 16 ЗУ «Про рекламу»):

 • розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів.
 • під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 • зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 • стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
 • фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені.
 • опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі.
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.
 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:

 • на пішохідних доріжках та алеях.
 • у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
 • поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини.
 • розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України “Про охорону культурної спадщини”.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений Законом, є вичерпним.

4.Не вважається рекламою:

 • вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення (ст. 9 ЗУ «Про рекламу»).
 • розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці (ч. 7 ст. 8 ЗУ «Про рекламу»).

Вимоги до вивіски чи таблички (п. 48 Типових правил розміщення зовнішньої реклами):

 • повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються.
 • не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.
 • не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва.
  площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.