Робота з замовниками та обізнанність про асоціацію на ринку