Етичний комітет

Етичний комітет Української Асоціації Візуальної Індустрії

 

Мета діяльності комітету

Дотримання Етичного кодексу усіма учасниками УАВІ

 

Склад комітету

Тищенко Сергій – керівник комітету

 

Порядок прийняття заяв і розгляду порушень.

 

 1. Етичний комітет діє згідно положень Статуту УАВІ.
 2. Всі повідомлення про порушення Етичного кодексу членами Асоціації приймаються і реєструються тільки в затвердженій формі Бланка Заяви (розміщеному на сайті УАВІ) на пошту: info@uavi.com.ua
 3. Заява має бути підписана Позивачем (анонімні заяви не розглядаються).
 4. Заява повинна містити конкретні факти і докази порушення Етичного кодексу.
 5. Комітет розглядає тільки факти порушень, і має право пояснення від Відповідача на підставі заяви Позивача.
 6. Заяви розглядаються комітетом протягом 10 робочих днів, рішення за заявою виноситься протягом 20 робочих днів.
 7. Розгляду заяв проходить на онлайн конференціях тільки членами Етичного комітету.
 8. У разі, якщо одна із сторін спору є учасником Етичного комітету, такий учасник відсторонюється від прийняття рішення щодо такого спору.
 9. Всі рішення надаються директору УАВІ для затвердження.
 10. Позивач має право на отримання рішення прийнятого на засіданні.
 11. Сторона, яка не згодна з рішенням комітету, має право його оскаржити. Рішення щодо такої скарги приймаються виключно на загальних зборах УАВІ.

 

Дії Етичного комітету щодо встановлених порушень.

 1. У разі порушення норм Етичного кодексу, Учасник отримує письмове попередження від комітету з вимогою або рекомендаціями щодо усунення порушень і їх наслідків.
 2. У разі невиконання вимог комітету або повторного порушення (за поданням комітету) інформація про такого Учасника розміщується на офіційному сайті Асоціації в закритому доступі.
 3. Якщо попередні заходи не мали позитивного результату, Учасник виключається з Асоціації шляхом голосування (на загальних зборах Асоціації по наданню комітету), інформація про виключення і причини виключення розміщуються на офіційному сайті УАВІ у відкритому доступі. Членські внески виключеному учаснику не повертаються.

 

Посилання на етичний кодекс

Посилання на бланк Заяви

 

Заяви приймаються електронною поштою: info@uavi.com.ua